top of page

Zastrzeżenie

W niniejszym oświadczeniu obowiązują następujące definicje:

  • strona internetowa: dowolna strona internetowa, na której wydawca zawiera hiperłącze do niniejszego zastrzeżenia w celu zastosowania tego zastrzeżenia;

  • wydawca: autoryzowany wydawca strony internetowej;

  • zastosowania: w tym ładowanie, logowanie, pobieranie, konsultowanie, czytanie, przeglądanie, słuchanie, edytowanie, wypełnianie (formularzy), wysyłanie, (tymczasowe) kopiowanie, przechowywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, korzystanie z usług, dokonywanie czynności prawnych ( np. kup, wypożycz);

  • Ty: osoba fizyczna lub prawna, reprezentowana lub nie, która korzysta ze strony internetowej;

  • treść: w tym teksty, obrazy, hiperłącza, fragmenty dźwięku i/lub wideo i/lub inne obiekty;

  • Szkoda: wszelkiego rodzaju bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utrata danych i przedmiotów, utracony obrót, zysk lub inne niekorzystne warunki ekonomiczne.


1. Poniższe dotyczy strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej, zgadzasz się na to wyłączenie odpowiedzialności.

2. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby regularnie aktualizować i/lub uzupełniać zawartość strony.

3. Wydawca udostępnia zawartość strony internetowej w stanie, w jakim faktycznie się znajduje, bez rękojmi ani rękojmi co do rzetelności, przydatności do określonego celu lub w inny sposób.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostały lub mogą zostać wyrządzone i wynikają lub są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze strony internetowej lub brakiem możliwości przeglądania strony internetowej.

5. Wydawca może zmienić lub zamknąć stronę internetową według własnego uznania i w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany lub rozwiązania.

6. Z zastrzeżeniem niniejszego zastrzeżenia, wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pliki osób trzecich, które są wyraźnie powiązane ze stroną internetową. Linkowanie nie oznacza żadnego odniesienia do tych plików.

7. Nieuprawnione lub niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości może stanowić naruszenie praw intelektualnych, przepisów dotyczących prywatności, publikacji i/lub komunikacji w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jesteś odpowiedzialny za wszystko, co wysyłasz ze strony internetowej.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na korzystanie ze strony internetowej i/lub korzystanie z niektórych usług oferowanych na stronie internetowej. Ponadto wydawca może monitorować dostęp do strony internetowej. Będziesz chronić i zabezpieczać wydawcę, jego pracowników, przedstawicieli, licencjobiorców, partnerów handlowych i autora niniejszego zastrzeżenia przed środkami sądowymi i pozasądowymi, wyrokami skazującymi itp., w tym kosztami pomocy prawnej, księgowych itp. ustanowionymi przez osoby trzecie jako wynikiem lub związanym z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej, naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących praw osób trzecich.

9. W związku z celami szkoleniowymi rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Nagrane rozmowy są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w celu poprawy jakości rozmów serwisowych.

bottom of page